the two sound

Soalan berikutnya, baca penyataan dibawah;
"Anda tidak akan mendapat bunyi bass dan trable yang lebih hanya dari satu knob sahaja."

Adakah penyataan di atas benar?

Comments

Popular Posts