out of box and in the box

Pemikiran dengan pandangan yang berbeza perspektif kebiasaan, dapat memberikan sesuatu yang apa sebenarnya? Kemudiannya mendapat pula daripadanya itu melihat 'penuh' (keseluruhan) pada perkara tersebut. Apakah dapat dicatit cerita 'rasa' itu dengan susunan perkataan atau sebutan kalam lidah manusiawi? Kemudian, dapatkah pula ia disampaikan kepada yang lain dengan kehendak diri sendiri? Macamanapun, ia dapat memenuhi sifat azali manusia yang ingin tahu. Iaitu ilmu dan cabang-cabang rantingnya. Dengan bentuk pemikiran yang dimodelkan dengan pelbagai tafsiran dan label, maka dapat memenuhi kehendak nurani manusia yang ingin tahu.


"Contohilah sekalipun kamu tidak setara dengan mereka.
Kerana mencontohi orang yang mulia itu membawa kemenangan."
Potongan qasidah Abu Hafs Syihabuddin al-Suhrawardi al-Baghdadi. 563h-632h.

bare to self. shamed to the believers before us.

Comments

Popular Posts